Whatsapp ons!
Specialist in de fruitteelt

Van der linden tuintechniek

Privacy Verklaring Van der Linden

Wanneer u de website van Van der Linden bezoekt dan bestaat de mogelijkheid dat wij uw persoonsgegevens opslaan. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt gebruiken, verwerken en behandelen. Van der Linden te Dreumel is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij maken op onze site alleen gebruik van functionele cookies.

Gebruik van onze diensten.

Wij vragen van u persoonsgegevens bij;

 • een offerte aanvraag
 • een aanvraag van een taxatie
 • als u gebruik maakt van het contactformulier op de website
 • als u in de webshop een bestelling plaatst.

Deze gegevens worden alleen gebruikt om de gevraagde dienst uit te voeren en om u eventueel een gerichte mailing te kunnen versturen over onze producten en diensten.

Welke gegevens verzamelen we.

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer en /of Mobiele nummers
 • E-mailadres
 • BTW nummer

Waarom we gegevens nodig hebben.

We verzamelen, zoals eerder aangegeven, persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld.  Voor een ander doel gebruiken kan alleen als wij u uitdrukkelijk toestemming hebben verkregen.

 • Offerte en taxatie 
  Bij het aanvragen van een offerte of taxatie wordt u naam, e-mailadres en/of telefoonnummer gevraagd. Wij kunnen dan via de mail of telefonisch contact met u opnemen. U gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.
 • Webshop
  Wanneer u een bestelling doet via onze website, dan verwerken wij uw persoons gegevens om de bestelling goed af te kunnen handelen. Wij vragen u dan om de NAW gegevens en een telefoonnummer, uw mail en btw nummer.
 • Vragen, klachten en opmerkingen
  Wanneer u Van der Linden een vraag stelt of een klacht indient of wanneer u telefonisch, per e-mail, of het contactformulier invult op de website dan vragen wij uw contactgegevens voor het afhandelen van de vraag of klacht. Deze persoonsgegevens worden door ons in dit geval alleen voor dit doel gebruikt en zijn alleen toegankelijk voor degenen binnen Van der Linden die zich bezig houden met de afhandeling van u vraag of klacht.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens.

Hoelang we u gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor we deze gebruiken. Als bijvoorbeeld u account wordt beëindigd op de webshop (door jezelf of ons), bewaren wij u gegevens gedurende een periode van maximaal 7 jaar na beëindiging (tenzij een langere periode is voorgeschreven door de wet) voor het beantwoorden van juridische geschillen en juridische of regelgevende vragen of onderzoeken.

Wie heeft toegang tot uw gegevens.

Van der Linden verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In enkele gevallen kan de informatie gedeeld worden in applicaties waarin wij bijvoorbeeld uw e-mailadres verwerken zoals bijvoorbeeld mailchimp.
Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.  Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Linden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, verbeteren of verwijderen.

U kunt opvragen welke gegevens Van der Linden over u heeft vastgelegd, waarvoor deze gebruikt worden en u kunt gegevens laten verwijderen door contact op te nemen via de contactgegevens die u onderaan dit document kunt vinden.

Inzage, correctie en recht van verzet.
 
U hebt de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Stuur hiervoor een e-mail naar info@vdlfruitteeltmachines.nl. Wanneer het door Van der Linden verstrekte overzicht onjuistheden bevat, gebruik dan ditzelfde e-mailadres om gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Veranderingen.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback.

Voor meer informatie over ons gebruik van u persoonlijke gegevens, of u rechten op grond van Algemene Verordening Gegevensbescherming, kun u contact opnemen per mail met info@vdlfruitteeltmachines.nl of een brief/mail sturen naar:

 
Van der Linden
Waaldijk 19
6221 KG Dreumel
info@vdlfruitteeltmachines.nl